skip to Main Content

Installatie- en Werkverantwoordelijke

Vanaf het moment dat de aansluiting van een elektrische installatie overgaat in je eigen installatie komt er plots een hoop verantwoordelijkheid om de hoek kijken.

Een installatie- en werkverantwoordelijke weet waar hij naar moet kijken en neemt een hoop zorgen uit uw handen.

IV & VW

Energie Infra Nederland kan jouw installatie verantwoordelijkheid uit handen nemen onder het zogenaamde IV-schap, Installatie Verantwoordelijke.

GECERTIFICEERD

Met volledige certificatie (STIPEL/PCE en IV/VW) en ruime praktijkervaring kan Energie Infra Nederland je volledig ontzorgen op het gebied van installatie verantwoordelijkheid. 

Beheer & Onderhoud

Bij het IV-schap hoort ook altijd een onderhoudsplan en beheer-afspraken. Tijdelijk in de beginfase, permanent of tijdens een grote aanpassingen of onderhoud.

Installatieverantwoordelijke Laag- en Hoogspanning

Als u eigenaar bent van een bedrijfspand dat in het bezit is van een hoog- of laagspanningsinstallatie bent u wettelijk gezien een installatieverantwoordelijke (IV).

MEER INFORMATIE NODIG?

ENERGIE INFRA NEDERLAND beschikt niet alleen over ruim 25 jaar ervaring, maar beschikt ook over de juiste certificaten.
Neem snel contact op!

NEEM CONTACT OP

Installatie en werk verantwoordelijke voor elektrische installaties

Vanaf het moment dat de aansluiting van een een elektrische installatie overgaat in je eigen installatie komt er plots een hoop verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Een installatie en werk verantwoordelijke weet waar hij naar moet kijken en neemt je een hoop zorgen uit handen. Maar vanaf welk moment ben je nu verantwoordelijk? En waar ben je precies verantwoordelijk voor? Als ervaren installatie en werk verantwoordelijke leggen we je graag uit wat we doen, welke NEN er belangrijk is en wat de ARBO wet ermee te maken heeft.

De knip, wat is het en wat heeft het met verantwoordelijkheid te maken?

Als je een grote elektrische installatie hebt, denk bijvoorbeeld aan een aansluiting met een windmolenpark, is een gewone aansluiting niet meer voldoende. In dit geval moet er een speciaal transformatorstation komen om je aan te sluiten. Dit geldt voor aansluitingen tussen de 1 en 2 Mega Volt Ampère met een hoogspanning die groter is dan 1000 Volt.

In het transformatorstation wordt de installatie van de netbeheerder gekoppeld aan de installatie van de eigenaar, die van jou dus. Het punt van de koppeling wordt ‘de knip’ genoemd en vanaf daar is alle verantwoordelijkheid bij jou.

Waar ben je precies verantwoordelijk voor?

Je verantwoordelijkheid begint al bij het aansluiten zelf en blijft voortduren voor het onderhoud. Een slechte aansluiting en achterstallig onderhoud kunnen heel wat schadelijke gevolgen hebben. Denk hierbij aan schade aan gebouwen, maar ook aan letsel bij personen door elektrische schok, verbranding, vlambogen, brand of explosies veroorzaakt door elektrische energie. Niet alleen de mensen die werken met de installatie, maar ook mensen die werken in de buurt van een installatie lopen risico. Bij hoogspanningsinstallaties kunnen er ook sterke elektromagnetische velden zijn die ook voor letsel en ziekte kunnen zorgen bij personen.

WET- EN REGELGEVING:

De NEN 3140 en de ARBO wet

De NEN 3140 behandelt het veilige gebruik van elektrische installaties en gereedschappen en gaat in op de instructie en veiligheidsvoorschriften voor personen die aan en in de omgeving werken van elektrische installaties. Want het is voor de werkgever en eigenaar van de elektrische installatie ook wettelijk verplicht volgens de ARBO wet om werknemers van onderricht te voorzien en zich ervan te verzekeren dat ze op de hoogte zijn van alle veiligheidsregels.

De regels van de ARBO wet slaan ook op de werkzaamheden die te maken hebben met inspectie en onderhoud, welke je overigens ook verplicht bent om met regelmaat te (laten) doen. De NEN 3140 is zo opgesteld, dat als je deze opvolgt je ook direct voldoet aan de regels van de ARBO wet. Veel van de verplichtingen in de NEN 3140 moeten uitgevoerd worden door een ‘vakbekwaam’ persoon. Een installatie en werk verantwoordelijke voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en kunnen deze verplichtingen dus voor jou voldoen.

Een installatieverantwoordelijke is dus verplicht om de hoog- en/of laagspanningsinstallatie goed te beheren en te onderhouden. Bovenal is de IV voor een goede bedrijfsvoering en veiligheid van de werkers verantwoordelijk. Dat is lastig als dat iets is waar men geen verstand van heeft.

Gelukkig mag deze verantwoordelijkheid worden gedelegeerd. Energie & Infra Nederland kan u daarin van dienst zijn. Niet alleen door onze ruim 25 jaar ervaring, maar ook met de juiste certificaten is het mogelijk om al deze zorgen bij u weg te nemen en samen met u een verantwoord beleid, bedrijfsvoering en onderhoudsprogramma op te zetten.

Bent u installatieverantwoordelijke en bent u op zoek naar een werkverantwoordelijke (WV)? Ook dan kunnen we u prima van dienst zijn.